Frågor och svar om bokningssystemet

 • Behöver jag förbereda nu för gudstjänststatistiken för 2020?  Ja det kan nog vara bra att tänka på detta redan nu. Se: Förändring i gudstjanststatistiken.pdf
 • Jag får en fråga om jag ska byta inloggningsnamn, varför då och hur fungerar detta?  Ja vi har i version 4.6 möjlighetan att annonymt logga in i systemet se denna beskrivning: Förändrade krav på inloggningsnamn.pdf
 • Hur gör jag för att gallra bland mina bokningar? se denna beskrivning: Rensa och gallra.pdf
 • Hur gör jag för att kunna fortsätta använda export av fakturor till GAS? se denna beskrivning: Bokning Anslutning för GASkoppling.pdf
 • Vad behövs för att kunna uppdatera kalendern, den i Content Studio som syns i Kyrkappen?
  • Först måste du ange Enhets-Id i fliken Allmänt i Organisationsuppgifter. Enhets-Id tilldelas av Svenska kyrkan. 
  • I fliken Webb ska du bocka för "Använd kyrkans kalender (Content Studio)
  • Du måste ha minst version 3.8 av Bokning
  • Efter att ha loggat in i Bokning igen laddar du upp mot kalendern med den nya knappen "Web Kal". Förutsatt att du är administratör och har genomfört punkterna ovan.
  • Det bokningar som skickas till webbkalendern är de som är märkta att annonseras (i aktivitetsmallen) Du får ut bokningar med samma urval i rapporten Annonsunderlag. 
  • Det innehåll som kommer att visas i webbkalendern är:
   - Aktivitetens namn
   - Första påträffade lokal med benämning för kalendern används som plats
   - Bokningens starttid
   - Samt som beskrivningstext bokningens externa anteckningar
 •  

 • Vad behövs för att hämta person och medlemsdata
  • Du behöver avtal med Kyrkan centralt (kanslistöd) och Agrando (kontakta oss så ordnar vi detta).
  • Du behöver installera senaste versionen (3.7) av klient.exe på de maskiner som ska användas för detta. Normalt görs detta av samma personer som använder KBok.
  • Du behöver få din databas uppgraderad. (Kontakta oss så ordnar vi detta)

 • Vilka belopp ska jag använda i mina artiklar vid clearing?
  Använd följande belopp under år 2019:
  vid dop vid vigsel vid begravning
  prästarvode 1250 kr 1250 kr 1660 kr
  arvode kyrkomusiker 500 kr 830 kr 830 kr
  hyra för kyrka 1340 kr 1470 kr 2040 kr
  utbärning och sänkning  2500 kr
  Använd följande belopp under år 2018:
  vid dop vid vigsel vid begravning
  prästarvode 1250 kr 1250 kr 1650 kr
  arvode kyrkomusiker 500 kr 800 kr 800 kr
  hyra för kyrka 1200 kr 1300 kr 1800 kr
  utbärning och sänkning  2500 kr
  Använd följande belopp under år 2017:
  vid dop vid vigsel vid begravning
  prästarvode 1200 kr 1200 kr 1600 kr
  arvode kyrkomusiker 500 kr 800 kr 800 kr
  hyra för kyrka 1100 kr 1250 kr 1700 kr
  utbärning och sänkning  2500 kr
 • Hur gör jag för att dela ut min kalender för att administratören ska kunna skicka bokningar till min kalender?
  se denna beskrivning: Låt bokare administrera din kalender
   
 • Hur gör man för att föra över sina och andras bokningar till Outlooks kalender
  se denna beskrivning: Bokningar till Outlook
   
 • Hur gör jag för att bli av med den irriterande säkerhetsvarningen som kommer fram när jag ska skapa e-postbekräftelser.
  Det finns inställningar i din Outlook som du kan göra för att slippa detta, se Säkerhetsvarningen i Outlook
   
 • Hur gör jag för att installera SQL-versionen av Bokning för att kunna hämta adressuppgifter från Knavet?
  Bland annat behöver din nuvarande databas behöver konverteras. Kontakata SoftIT för detta.
   
 • Hur gör jag för att i Bokning förbereda så att jag kan fakturera mina clearingfakturor via KOB'en?
  se denna beskrivning KOB-fakturering via Bokning
   
 • Hur ska tillåtelseurvalet definieras för att prästerna ska kunna använda tidigare upplagda fasta dop och begravningstider?  
  Lägg upp ett tillåtelseurval som vi kallar "Präster".
  Detta tillåtelseurval måste minst innehålla rätt att ändra i "andras bokningar" och "kunduppgifter".
  Det vanliga kanske även brukar vara att vi även ger rätt att boka alla kyrkor och tjänstgörande präst, musiker och vaktmästare.
  Kom även i håg att i grunddata/personer koppla dina präster till tillåtelseurvalet "Präster" vid "tillåt bokningar enligt".
   
 • Hur får man bort en kategori av lokal som inte används?
  Den 3 varje månad görs kontroll av vilka kategorier som inte längre används, dessa tas då bort. Ett annat alternativ är att genomföra en rensning (System/Rensa databasen) så kommer kategorier som inte används att tas bort.
   
 • Hur för jag över fakturorna till reskontran?
  se denna beskrivning: Överföring av fakturor
   
 • Hur tar jag bort personer som slutat och tidigare varit bokade?
  Du markerar personen i personregistret som "ej bokningsbar", så försvinner denne från översikt och är därmed inte heller bokningsbar.
   
 • Hur får jag bort personer från översiktsbilden som inte ska kunna bokas?
  När man registrerar personen väljer du i valrutan Tjänst: "Ingen tjänst."
   
 • Måste jag ange artikel för alla mina personer?
  Nej inte för personer som inte kommer att kunna bokas. Exempelvis personer som endast är ansvarig för lokal eller utrusning. Dessa personer bör tilldelas tjänsten "Ingen tjänst".
   
 • Hur ändrar jag bokningsbar på dukningsalternativ för en lokal?
  Du klickar med musen eller trycker på mellanslagstangenten.
   
 • Måste jag ange dukningsalternativ när jag registrerar nya lokaler?
  Nej, anger du inget kommer du automatiskt få dukningsalternativet "standard" när du sparar som ny.
   
 • När jag lägger upp en ny lokal och vill registrera utrustning som hör till denna är knappen "utrustning" gråskuggad.
  Du måste först spara lokalen innan du kan ange utrustning som hör till.
   
 • I vilken ordning visas lokaler och personer i översiktsbilden?
  Sortering på översiktbilden sker med kategori/tjänst i bokstavsordning. Samt inom dessa i bokstavsordning. Exempelvis kommer alla präster före alla vaktmästare, församlingshem före alla kyrkor (om man nu använt sig av dessa benämningar för tjänster och lokalkategorier).
   
 • Om vi lagt in en periodbokning kan man hitta den någonstans för att göra ändringar mm.
  För att få fram bokningar som ingår i en gjord periodbokning kan rutinen SÖK användas. Välj "Avancerad sök", ange bokningsdatum, till och med bokningsdatum och namn på aktivitet. Du bör då få en lista med ingående bokningar, där du kan klicka på den eller de som du vill ändra.
   
<%=getLastModified()%>
© Copyright Agrando AB 2015
Adress
 Prästgårdsgränd 2, 125 44 Älvsjö
Telefon
 08-505 219 00
E-post