Installationsanvisning för bokningssystemet

Installationen består av två delar, en "serverdel" och en klientdel. Serverdelen kopierar filer från CD-skivan till datorn, normalt servern. Klientdelen installerar filer på den lokala arbetsplatsen.

Innehåll:
Installera i nätverk första gången.
Uppgradera till en ny version
Uppdatera klient för användarens dator
Flytta Bokning från en server till en annan server
Styra mappstrukturen under programmmappen.
Styra sökvägen till databasmappen (om Access-databas).
Microsoft uppdatering december 2015
Eventuella fel som kan uppstå

För att installera i nätverk första gången.

 1. Installera från en arbetsplats som ska använda bokningssystemet. Serverinstallationen startar av sig själv när du sätter i CD-skivan, om så inte är fallet startas den med programmet SETUP.EXE på skivan.
 2. I bilden "Välj målplatsen" väljer du att installera mot en mapp under "nätverket" i stället för det föreslagna C:\Program\Bokning.
  OBS! Kryssa inte i rutan för "Tom databas (för registreringar av nya bokningar)", om du installerat tidigare version.
 3. Klientdelen körs automatiskt efter det att serverdelen slutförts på den dator där installation från CD-skivan görs.
 4. För övriga arbetsplatser startar du klientdelen (KLIENT.EXE) från den plats man valt att installera Bokning på (normalt programkatalogen för Bokning på servern). Använd inte CD'n i detta läge.


För att uppgradera till en ny version i nätverk.

 1. Ladda hem den senaste installationsprogrammet från Internet. Spara ner den på nätverket, förslagsvis i programkatalogen för bokningssystemet.
 2. Se till att Bokning inte är startad på någon arbetsstation.
 3. Starta det hemladdade installationsprogrammet. Namnet på installationsprogrammet är bokning1.exe

Uppdatera klient för användarens dator.

Klienten behöver uppdateras i samband med version 4.1 för de användare som ska kunna överföra fakturor somt hämta person och medlems data.

 1. Efter att ha uppdaterat till senaste versionen kan du starta Klient.exe genom att högerklicka och köra som Admin. Klient.exe finns i bokningens programkatalog.

Manuellt registrera det som installeras via klient.exe (behövs inte om klientinstallationen går bra) 

För att manuellt registrera KomAgws.dll och Kommunicken.dll 
C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v2.0.50727\Regasm.exe [sökväg till dll'n]\[dll'ns namn]

För att flytta Bokning från en server till en annan server i nätverket.

 1. Se till att Bokning inte är startad på någon arbetsstation.
 2. Med utforskaren kopiera biblioteksstukturen från och med dem mapp där bokning.exe är installerad (oftast heter denna mapp Bokning) till den nya servern.
 3. Om Bokning på klienterna varit mappade mot enhetsbokstav exempelvis P: måste denna mappas om så att den pekar på den nya servern. Om UNC-sökvägar används vid start av Bokning (exempel \\Server\delad resurs) måste varje genväg manuellt ändras eller att programmet Klient.exe körs från den nya servern för att ställa om sökvägarna.

Styra mappstrukturen under programmmappen

Du kan numera på kommandoraden styra vart du vill ha rotmappen för bilder, webbintegration och wordmallar. Normalt är ju detta samma som programmappen.

Exempel
\\server1\Bokning\bokning.exe /o \\Server2\Enhet1

I detta fall förväntas att följande mappar finns
\\Server2\Enhet1\Bilder
\\Server2\Enhet1\webb
\\Server2\Enhet1\Wordmall

eller
\\server1\Bokning\bokning.exe /o "M:\Enhet 2\ToppMapp"

Denna har omdirigering har högre prioritet än eventuella registervärden.

Du kan kontrollera dina inställning inne i Bokning under fliken Hjälp / Om bokning Se vad som står efter Mapproot: (mellan datamapp och inloggad) Mapproot finns bara om du använder dig av argument för omrotning på kommandoraden, annars är denna rad blank.

Styra sökvägen till databasmappen (om Access-databas)

Du kan numera på kommandoraden styra vart Bokning ska öppna sin /sina databaser. Normalt är detta mappen "Data" under programmappen samt för demodata mappen "Demo" under "Data".

Detta gör du med växeln /d följt av sökväg till den skarpa databasen
Exempel
\\server1\Bokning\bokning.exe /d \\server2\databasmapp

Du kan kontrollera dina inställning inne i Bokning under fliken Hjälp / Om bokning Se vad som står efter Data mapp. Data mapp visar alltid varifrån aktuell data läses.

Microsoft uppdatering december 2015

Eventuellt kan du behöva hämta följande uppdatering från Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/kb/896559

Eventuella fel som kan uppstå

<%=getLastModified()%>
© Copyright Agrando AB 2015
Adress
 Prästgårdsgränd 2, 125 44 Älvsjö
Telefon
 08-505 219 00
E-post