Sverker SivertssonCirkelledare

Talets gåfva 2
Ordala

Bokningsläge
måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
4 oktober 5 oktober 6 oktober 7 oktober 8 oktober 9 oktober 10 oktober
11 oktober 12 oktober 13 oktober 14 oktober 15 oktober 16 oktober 17 oktober
14.00-16.00 Pers.möte
18 oktober 19 oktober 20 oktober 21 oktober 22 oktober 23 oktober 24 oktober
25 oktober 26 oktober 27 oktober 28 oktober 29 oktober 30 oktober 31 oktober
1 november 2 november 3 november 4 november 5 november 6 november 7 november
8 november 9 november 10 november 11 november 12 november 13 november 14 november