Kyrkbokning.se är webbsiten för webbspeglingsfunktion av bokningsläget i Bokning från SoftIT (även kallat SK-Bokning) till Internet.

Vad innebär då denna webbspeglingsfunktion?
Webbspeglingen har till uppgift att på flera olika sätt spegla bokningsläget på webben. Du kan med denna funktion se bokningsläget för dina bokningsbara lokaler, fasta begravningstider och fasta dop och vigseltider. Även kalender med vad som händer i församlingen kan speglas. Till dessa webbsidor kan du skapa länkar från din egen hemsida då informationen på dessa sidor kan vara av allmänt intresse.

För den egna personalen finns det webbsidor som visar bokningsläge per person och du kan där klicka dig vidare för att få mer information om själva bokningen.

Hur fungerar det?
Ett program "Boksynk" hanterar det hela. Körs normalt med via schemaläggaren i Windows, men kan anropas inifrån Bokning via en knapp i översikten.
Inne i Bokning (Organisationsuppgifter) ställer du in hur långt framåt i tiden du vill spegla upp på webben. Boksynk laddar vid varje tillfälle upp (med hjälp av FTP) information på webben om de bokningar som ska speglas.

Vad kan man se?
  • En presentation av dina webbexponerade lokaler. Till denna lista kan du länka till från din webbsida. För varje lokal kan du klicka dig vidare till denna lokals bokningsläge.
  • En presentation av lediga fasta bokningstider. För varje kategori kan du gå vidare och se just denna kategoris lediga tider, exempelvis lediga fasta begravningstider. Webbadressen till lediga fasta begravningstider kan meddelas till begravningsbyråerna i trakten. Lediga dop- och vigseltider kan länkas från din webbsida.
  • En lista med den egna personalen, härifrån kan du länka dig vidare till önskad persons bokningsläge. Och från persons bokningsläge kan du länka dig vidare till önskad bokning. För att nå dessa måste du logga in. Inloggning i kyrkbokning.
  • En kalender motsvarade Boknings annonsunderlag med information om vad som händer i församlingen. Denna lista kan du länka till från din webbsida.

Kan man ändra layouten?
Om man inte är nöjd med utseendet kan man till vissa delar ändra layouten. Webbsidorna som presenteras är uppbyggda av xsl och css mallar, är man bekant med dessa filformat har man säker även förmågan att ändra. Den logga som visas är den logga som man valt att ha på sina rapporter i Bokning. Du länkar sedan till sidorna från din webbplats.

Vad behövs för att köra igång?

  • 1. Du behöver en webbplats som klarar att ta emot filer som skickas upp till den med hjälp ftp. Ni som är anslutna till den gemensamma webben har inte denna möjlighet längre. Ni kan då erhålla en sådan webbplats (underkatalog till kyrkbokning.se) för detta ändamål av Agrando (detta ingår i underhållsavtalet). Ni som inte använder Svenska kyrkans gemensamma webb utan har en egen webbplats kan välja att använda denna. Ni som önskar webbplats i kyrkbokning kontakta supporten på Agrando (tfn 08-50521910) och meddela den FTP-katalog som du fått fram under punkt 3 nedan.
  • 2. Du behöver ha Bokning av version 2.7 eller senare.
  • 3. Du behöver sitenamn (exempelvis www.kyrkbokning.se) och FTP-katalog. Har du en egen webbsite som du tänker utnyttja måste även FTPanvändare och lösen att fyllas i organisationsuppgifter under menyn System.
  • 4. Du behöver lägga in länkar på din nuvarande webbsida. Meddela "icke officiella" länkar till de som ska ha tillgång till dessa (begravningsbyråer exempelvis).

Vad kostar det?
Du behöver naturligtvis inneha en licens för Bokning, i övrigt kostar det inget extra.